} DAZZLING :: [직찍&캠] 140324 엠블랙 남자답게 쇼케이스 이준

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

화질주의T_T

 

흥나신 이과장님ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 넥타이 아주 인상적이었어요 과장님♥

엠블랙 남자답게 화이팅!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

openclose