} DAZZLING :: [직찍] 120807 아이돌 빅매치

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

꽁냥꽁냥 자기들끼리 노는 모습들이 너무 귀여웠던 아이돌 빅매치>.< 타 그룹들과도 사이좋게 지내는 모습도 보기 좋았어요!
흰 티에 파란 반바지입고 유치원생들 같아 귀염귀염ㅠ.ㅠ

 

이번에도 열심히 놀고 올 줄 알았는데 게임 열심히해서 이긴 우리팀♥ 우리팀이 이긴건 다 엠블랙 덕분이에요! 헤헤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

openclose